Mirabiliss Poliklinika, Niš - Website logo

Poliklinika Mirabiliss, Niš - Instagram
Mirabiliss Poliklinika, Niš - Facebook


  Vođenje i kontrola normalne i visokorizične trudnoće

  Trudnoća je jedinstveno iskustvo u životu žene koje je praćeno brojnim promenama u organizmu koje utiču na sve aspekte života žene, pa se sa pravom naziva „drugo stanje“.

  Trudnoću treba posmatrati kao normalnu fiziološku pojavu i njen tok bi trebalo uskladiti sa dnevnim aktivnostima, a sve u cilju rađanja zdravog deteta što bliže terminu porođaja.

  U nekim slučajevima, trudnoća po nekad biva praćena i patološkim promenama, pa je cilj savremenog vođenja trudnoće da se redovnim pregledima većina ovih stanja na vreme uoči i da se na njih pozitivno utiče.

  Savetuje se što ranija poseta lekru, radi potvrde trudnoće i kasnije radi sprovođenja redovnih pregleda.

  U odsustvu bilo kakvih komplikacija u toku trudnoće savetuju se redovni pregledi na svakih 4-6 nedelja, gde tempo pregleda zavisi od zdravstvenog stanja žene i ploda.

  Savremeno praćenje trudnoće, pored redovnih ultrazvučnih pregleda, obuhvata i merenje krvnog pritiska, telesne težine, proveru krvne slike, biohemijske analize, ginekološki pregled, pravovremeno uzimanje vaginalnog i cervikalnog brisa, kontrolu urina i urinokulture i prenatalni test.