Mirabiliss Poliklinika, Niš - Website logo

Poliklinika Mirabiliss, Niš - Instagram
Mirabiliss Poliklinika, Niš - Facebook


  Dermatofibrom

  Dermatofibromi predstavljaju najčešće kožne izrasline koje se nešto češće javljaju kod pripadnika ženskog pola.

  Dermatofibromi najčešće ne daju nikakve kliničke manifestacije i predstavljaju samo estetski nedostatak kod pacijenta, ali kod malog broja pacijenata mogu da svrbe, ili bole, ali i da zakače garderobu.

  U najvećem broju slučajeva dermatofibromi se nalaze na ekstremitetima, tačnije na nogama, međutim mogu se javiti na bilo kom delu tela.

  Oni pokazuju veoma spor, ali kontinuirani rast dakle najčešće se u početku javljaju poput malih izrasline na koži koji nakon nekoliko nedelja meseci, ili godina pokazuju rast.

  Uklanjanje mekih fibroma vrši se pod uslovima lokalne anestezije radiotalasnom ili hirurškom metodom.

  Ukoliko su promene veće od šest milimetara u najvećem prečniku jedini način njihovog uklanjanja predstavlja hirurška ekscizija promene.

  Mirabiliss Poliklinika, Niš - Dermatofibrom