Mirabiliss Poliklinika, Niš - Website logo

Poliklinika Mirabiliss, Niš - Instagram
Mirabiliss Poliklinika, Niš - Facebook


  Ultrazvučni pregled dojki

  Zahvaljujući napretku tehnologije, stvorena je sofisticirana oprema i softver koji omogućavaju precizne preglede dojki ultrazvučnim aparatima.

  Naročito je veliki značaj ultrazvuka pri sagledavanju dobroćudnih promena u dojkama i njihovom razlikovanju od zloćudnih, što mamografijom često nije moguće, naročito kod dojki sa gustim žlezdanim tkivom.

  Kod žena mlađih od 40 godina, ali i onih starijih koje imaju gusto žlezdano tkivo, ultrazvučni pregled dojki je prvi izbor.

  Ultrazvuk radi na principu bezopasnih, visokofrekventnih zvučnih talasa koji se s pomoću prikladnog kompjutorskog programa pretvaraju u sliku. Naime, zvučni talasi prolaze kroz tkivo dojke, odbijaju se od različitih struktura u dojci i vraćaju se natrag do sonde koja je uz pomoć odgovarajućeg softvera omogućava praćenje slike na monitoru. Kako su tkiva različite strukture, tako su i odbijeni zvučni talasi različitih karakteristika na temelju kojih se mogu međusobno i razlikovati.

  Ova metoda pregleda nije agresivna, tj. ne oštećuje tkivo niti uzrokuje zračenje. Najčešća primena je ispitivanje određenog područja u dojci gdje postoji neki problem. Palpabilni čvor i/ili senka  ili zgusnuće u dojci otkriveno mamografijom, može se u daljnjem postupku analizirati ultrazvučno.

  Osobita korist ultrazvuka je u razlikovanju između tečnošću ispunjenih cista od tvorevina koje su građene od čvrstog tkiva. Novija  ispitivanja pokazuju da je u dijagnostifikovanju raka dojke kod žena mladjih od 45 godina ultrazvuk tačnija metoda od mamografije.

  Mirabiliss Poliklinika, Niš - Ultrazvučni pregled grudi 04
  Mirabiliss Poliklinika, Niš - Ultrazvučni pregled grudi 08

  Zbog činjenice da nema zračenja, ultrazvuk je idealna metoda pregleda dojki kod trudnica. Provjera implantata u dojci je sledeća velika korist od ultrazvuka. Upalna stanja u dojci, kao što su stvaranje upalnih džepova ili apscesa, mogu se prepoznati i pratiti ultrazvučno.

  Zadebljana i edematozna koža može biti znak upalnog raka dojke. Ultrazvukom se može identifikovati zloćudni rast unutar dojke koji uzrokuje zadebljanje kože. Ultrazvukom se takođe može precizno odrediti dokle se proširio proces u dojci, odnosno koliki je njegov prodor u zdravo tkivo.

  Ultrazvučni pregled se vrši u ambulantnim uslovima. Pregled se vrši na odgovarajućem stolu za pregled, a pacijent se treba skinuti do pojasa kako bi se mogao obaviti pregled dojki, pazušnih jama i područje iznad ključnih kostiju. Sam pregled obavlja se u ležećem položaju na leđima ili na boku. Na kožu se primijeni gel koji je nužan pojačivač prijenosa ultrazvučnih talasa. Pregled obično traje 30-ak minuta, a najbolje ga je vršiti u prvih deset dana menstruacijskog ciklusa, kada su dojke manje bolne i napete, a uticaj ženskih polnih hormona nije toliko izražen kao u predmenstrualnom periodu.

  Ultrazvučni pregled može pokazati normalno tkivo dojke ili otkrije dobroćudne promjene kao što su jednostavne ciste koje ne stvaraju simptome bolesti i koje ne nalažu nikakav daljnji tretman osim redovnog praćenja. Takvi nalazi smatraju se normalnim nalazima. Patološki nalazi mogu se svrstati u jednu od sljedećih grupa: dobroćudni fibrozni čvorovi, kompleksnije građene ciste, sumnjive lezije ili lezije jako sugestivne za karcinom. Pacijenti sa ovakvim nalazima upućuju se na dalju dijagnostiku i lečenje.