Mirabiliss Poliklinika, Niš - Website logo

Poliklinika Mirabiliss, Niš - Instagram
Mirabiliss Poliklinika, Niš - Facebook


  Kontracepcija

  Svi pojedinci imaju pravo na pristup, izbor i korišćenje svih naučnih informacija, kao i svakog napretka u nauci u smislu izbora metoda planiranja porodice.

  Odlučivanje za određenu kontraceptivnu metodu zahteva dobru informisanost o postojećim metodama sa svim prednostima i nedostacima, kao i o mogućnosti kombinovanja istih.

  METODE KONTRACEPCIJE:

  1. oralna kontracepcija
  2. injekciona kontracepcija
  3. kontraceptivni implanti
  4. transdermalna kontracepcija
  5. kontraceptivni vaginalni prsten
  6. intrauterina kontracepcija
  7. postkoitalna, hitna kontracepcija
  8. barijerna kontracepcija
  9. tzv. prirodne metode kontracepcije
  10. sterilizacija
  Mirabiliss Poliklinika, Niš - Kontracepcija 01
  Mirabiliss Poliklinika, Niš - Kontracepcija 02

  Intrauterina kontracepcija

  Spirala predstavlja metod kontracepcije koji se zasniva na postavljanju malog, savitljivog umetka od plastične mase u šupljinu materice. Umetak može biti od namotaja metala (najčešće bakar), ili je u pitanju cilindar sa progesteronom.

  U Poliklinici Mirabiliss koristi se četvrta generacija spirala sa dodatkom hormona.

  Mehanizam delovanja spirale sa dodatkom LNG

  Primarni mehanizam delovanja (lokalnog karaktera):

  • zgušnjavanje cervikalnog mukusa
  • inhibicija motiliteta spermatozoida
  • alteracija endometrijuma

  Dnevno se oslobađa 20mcg levonorgestrela

  • endometrijum prestaje da bude senzitivan za delovanje ovarijalnih hormona, zbog smanjenja količine receptora za estrogen i progesteron
  • supresivne promene endometrijuma su razlog za signifikantno smanjenje količine menstrualnog krvarenja (moguća amenoreja)
  • već unutar prvog meseca endometrijum postaje tanak, neaktivan
  • atrofija žlezda praćena je pojavom decidualne reakcije i edema strome endometrijuma