Mirabiliss Poliklinika, Niš - Website logo

Poliklinika Mirabiliss, Niš - Instagram
Mirabiliss Poliklinika, Niš - Facebook


  Doppler ultrazvučna dijagnostika

  Doppler-Sonografija (popularno Color-Doppler ili obojeni Doppler) je ultrazvučna metoda koja koristeći Dopplerov efekat omogućava prikaz promena u brzini protoka krvi kroz krvne sudove organa ploda.

  U prvom trimestru doppler se moze koristiti u skriningu poremećaja hromozoma , merenju protoka krvi kroz duktus venozus i kroz desni srčani zalistak. U drugom trimestru doppler se koristi kao dopunski pregled srca fetusa (fetalna ehokardiografija), gleda se smer kretanja krvi kroz pretkomore i komore kao i kroz velike krvne sudove srca uz merenje protoka krvi kroz njih. Takođe doppler se rutinski koristi za praćenje protoka kroz pupčanu arteriju, srednju moždanu arteriju a po potrebi i kroz druge krvne sudove.

  Mirabiliss Poliklinika, Niš - Doppler ultrazvučna dijagnostika 02
  Mirabiliss Poliklinika, Niš - Doppler ultrazvučna dijagnostika 01

  Indikacije za pregled color-doppler-om tokom trudnoće takođe su i:

  • hipertenzija (preeklamsija/eklampsija) u sadašnjoj ili prethodnim trudnoćama,
  • sumnja na zastoj rasta deteta u sadašnjoj trudnoći,
  • mala porođajna težina deteta u prethodnim trudnoćama,
  • intrauterina smrt deteta u prethodnim trudnoćama,
  • abnormalnosti u srčanoj frekvenciji ploda,
  • višeplodne trudnoće s diskordantnim rastom,
  • sumnja na anomalije srca ili sistema za cirkulaciju ploda

  Rutinski pregled Dopplerom preporučuje se u trudnoći svim trudnicama.