Mirabiliss Poliklinika, Niš - Website logo

Poliklinika Mirabiliss, Niš - Instagram
Mirabiliss Poliklinika, Niš - Facebook


  Mladeži

  Mladeži su uobičajene i normalne promene na koži.

  Oni često izgledaju kao male tamnobraon pege. Nastaju udruživanjem klastera pigmentnih ćelija. Mladeži se obično pojavljuju u detinjstvu i adolescenciji. Većina ljudi ima 10 do 45 mladeža, od kojih se skoro svi pojavljuju pre 40-te godine života.

  Mogu se javljati na svim delovima tela, licu, vratu, rukama, nogama, trupu i glavi. Neki mladeži mogu da izblede i nestanu tokom života. Na broj mladeža utiču genetske predispozicije i učestalost izlaganj UV zracima.

  Tipično mladež je smeđe mesto na koži. Međutim, mogu biti različitih boja, oblika, veličina i teksture. Karakteristike mladeža mogu se menjati tokom života.

  Većina mladeža je bezopasna. Retko, postaju kancerogene lezije.

  Praćenje mladeža i drugih pigmentnih promena je važan korak u otkrivanju raka kože, posebno malignog melanoma.

  Mirabiliss Poliklinika, Niš - Mladeži 02

  Uklanjanje mladeža, a naročito onih kod kojih je došlo do promena, je preporučljivo. Mladeži se uklanjaju iz medicinskih, estetskih i praktičnih razloga.

  Svi razlozi su opravdani pod uslovom da se intervencija izvede pravilno.

  Uklanjanje mladeža se preporučuje kada se nalaze na mestima koja su izložena iritaciji, ako su promenili oblik i boju, ako su povredjivani, ako imaju nazubljene ivice i šarenu pigmentaciju, ako krvare, bole ili svrbe.

  U poliklinici Mirabiliss mladeži se uklanjaju hirurškom metodom uz korišćenje lokalne anestezije. Intervencija je bezbolna i komforna za pacijenta. Po odstranjivanju mladeža uzorak se šalje na histopatološki pregled u cilju zdravstvene bezbednosti pacijenta i utvrđivanja tačne dijagnoze.

  Preporuka je da mladeže pregleda plastični hirurg ili dermatolog jednom godišnje. Tako se može na vreme intervenisati ako dođe do maligne promene.